FOTO DU PRESEPE D GRASSANO IN 1999

Realizat da Innocenzo BONOMO
c l' aiut d tand grassanis

n presend u presep ca va fat c grassanis inddu vic Chies:

Bonna scupert !!!

1  2     3      4    5      6     7     8     9     10  

  11     12     13     14     15     16     17     18     19  

  20     21     22     23     24     25     26     27     28